Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden zonnepanelen.

1: Het geheel moet zijn aangebracht door Hoekstra Installatie

2: U geeft de installatie in onderhoud bij Hoekstra Installatie 

3: U laat regelmatig onderhoud uitvoeren aan uw installatie door een erkend installatiebedrijf en u hebt dit aantoonbaar in uw archief door middel van een checklist.

4: Onder onderhoud verstaan wij de punten

•             Reiniging panelen

•             Inspectie bereikbare bekabeling

•             Doormeten en reiniging omvormer

•             Aandraaiing klemmen, indien nodig.

Vooral het nazien op de bevestigingen van het geheel op uw dak, het controleren van schroeven, bouten etc, het nazien of er geen materiaal moeheid ontstaat in de beugels en het frame zijn van wezenlijk belang. Dit moet u aantoonbaar hebben in een checklist. 

5: U meld eventuele gebreken of schade per direct aan ons bedrijf, zodat wij kunnen opnemen wat er aan de hand is. U laat dit niet een tijd lopen.

6: De omvormer wordt onderhouden conform de geldende voorschriften.

7: Bij in gebreken blijven  van één deze benoemde punten vervalt uw aanspraak op garantie.